PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

...» 2015 Ocak ayında verilmesi gereken beyannameler ve vergi ile SGK prim son ödeme tarihleri... (01.01.2015)

...» VERGİ ve SGK TAKSİTLENDİRİLMESİ BOZULAN MÜŞTERİLERİMİZE... (01.10.2012)

...» HER AY MUHASEBEYE VERİLMESİ GEREKEN EVRAKLARINIZ... (01.10.2012)