PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

HER AY MUHASEBEYE VERİLMESİ GEREKEN EVRAKLARINIZ...

-MAL ALIŞ FATURALARI
 
 
-MAL SATIŞ FATURALARI
 
 
-GÜNLÜK PERAKENDE SATIŞ Z RAPORLARI
 
 
-İLGİLİ AYA AİT AYLIK MALİ HAFIZA RAPORU
 

-MASRAF FATURALARI ve BELGELERİ
 
 
-TAHSİLAT VE TEDİYE MAKBUZLARI
 

-BANKA HESAP EKSTRELERİ
 
 
-BANKA KREDİ KARTI POS EKSTRELERİ

 
Dönemi izleyen ayın 10’una kadar eksiksiz olarak ofisimize teslim edilmelidir.
 
                                İşlerinizde Başarı ve Esenlik Dileklerimizle...