PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

VERGİ ve SGK TAKSİTLENDİRİLMESİ BOZULAN MÜŞTERİLERİMİZE...

       6111 sayılı yasa ile vergi ve Sgk taksitlendirmesine başvuruda bulunan mükelleflerimizin

ödeme güçlüğü v.b. diğer sebeplerden   taksitlerini ödeyememe durumlarında yapılandırmaları

bozulmaktaydı. Ancak yapılan yeni düzenleme ile 6322 sayılı yasa gündeme gelmiştir.Bu yasa  

ile  15/06/2012  tarihinden  önce   taksitlendirmesi  ihlal  sonucu bozulan mükelleflere yeniden

taksitlendirme imkanı sunulmuştur.  İhya  yasası   olarakta  adlandırılan bu yasa ile 31/10/2012

tarihine  kadar  ödenmeyen   taksitler   ve  cari  dönem  vergi  ve/veya SGK prim ödemelerini

yapmaları koşuluyla taksitlendirme ödemelerine devam edebileceklerdir.

 

         İhlal durumu söz konusu olan  mükelleflerimizin, 6322   sayılı   yasadan   faydalanması  için

15/10/2012  tarihine    kadar   muhasebe   ofisimize   gelmeleri    ve   gerekli  işlemleri  ivedilikle

yapmaları gerekmektedir.

Sayılarımla,

Mehmet ALTUNTAŞ

S.M.MALİ MÜŞAVİR