PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

2015 Ocak ayında verilmesi gereken beyannameler ve vergi ile SGK prim son ödeme tarihleri...

 

TARİHLER ARASI TÜRÜ SON VERİLME VE ÖDEME TARİHLERİ

 

01/012015 - 23/01/2015 2014/10-11-12 aylar 3 Aylık Muhtasar Beyannamesi verilmesi son günü 23/01/2015 Cuma

 

01/01/2015 - 23/01/2015 2014 Aralık ayı SGK prim bildirgelerinin verilmesi son günü 23/01/2015 Cuma

 

01/01/2015 - 24/01/2015 2014 Aralık ayı KDV beyannamesi verilmesi son günü 26/01/2015 Pazaretsi

 

01/01/2015 - 26/01/2015 2014 Aralık ayı KDV ve 3 Aylık Muhtasar vergilerinin ödenmesi son günü 26/01/2015 Pazartesi

 

01/01/2015- 31/01/2015 2014 Aralık ayı Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilmesi son günü 02/02/2015 Pazartesi

 

01/01/2015- 31/01/2015 2014 Aralık ayı SGK primi son ödeme tarihi 02/02/2015 Pazartesi 

 

Not: Beyanname ve ödemelerin son günü şayet tatil gününe denk geliyorsa, takip eden ilk mesai günü sonuna kadar beyanname ve ödemeler uzatılır. V.U.K.18.md.