PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

3568 SAYILI MESLEK YASAMIZIN VERDİĞİ YETKİLERLE HAREKET EDEN

MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE AŞAĞIDAKİ HİZMETLERİ SUNMAKTAYIZ.

 

    Ofisimizde  Müşterilerimize Verdiğimiz Hizmetler de  Hızlı ve Kesin Çözüme Ulaşmayı Hedefleyen Profesyonel Hizmet Anlayışı Ana Yönetim Politikamızdır.

 

*  Vergi  ve  ilgili  diğer  mevzuatlara  ve  Tek  Düzen muhasebe  standartlarına uygun  şekilde  muhasebe

   defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere zamanında ve doğru şekilde raporların sunulması.*  Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin

    yapılması.


*  Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü.


*  Küçük  ve  orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe

   sistemi altyapısının oluşturulması.

 

*  Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.


 

*  İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere

   işverene sunulması.*  Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek zamanında firmaya iletilmesi.


*  İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin  yapılması. Özlük dosyalarının  hazırlatılarak  işveren  tarafından

   dosyalanmasına öncü olunması. *  İşten  ayrılan  personelin  Kıdem  ve  İhbar  Tazminatları’nın  hesaplanması;  işten  ayrılma  ile  ilgili  tüm

   belgelerin hazırlanması.*  SGK ve İş Mevzuatı konusunda eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme toplantıları yapmak.*  KDV,  aylık  ve  üçer  aylık  Muhtasar  ve  Geçici Vergi,  yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin

   hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe zamanında sunulması.*  Vergi mevzuatı konusunda eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme toplantıları yapmak.*  Her  türlü  şirket  Ana  sözleşmeleri  hazırlamak, Ticaret  Odası,  Vergi  Dairesi,  SGK  ve  diğer ilgili resmi

   makamlardaki  başvurularını  yapmak,  işlemleri önceden planlanan zamanda sonuçlandırıp mükellefiyet

   tesislerini gerçekleştirmek.*  Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini

   yapmak.*  SGK,  İş ,  Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde

    karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı zamanında uyarılmasını sağlamak. 

 

*  Mükelleflerin  ön  muhasebe  elemanlarını  eğitmek,  eğitim  sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin

   kusursuz ve planlı işleyişini sağlamak.


*  Çeşitli    konularda    karşılaşılan   sorunların   çözümünde,    güvenli    profesyonel   ve   kurumsal   çözüm

   ortaklarımızla   birlikte  hareket  ederek, mükelleflere daha da çeşitlendirilmiş, geniş kapsamlı danışmanlık

   hizmetleri sunmak.