PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      Mehmet ALTUNTAŞ - SMMM

              1976    yılı   İSTANBUL   doğumlu    olup,   AKDENİZ   ÜNİVERSİTESİ

     İŞLETME    BÖLÜMÜN   ' de      ön     lisans      eğitimi      aldı ,   daha   sonra 

     ANADOLU   ÜNİVERSİTESİ   İŞLETME   FAKÜLTESİN ' de  lisans    eğitimini  

     tamamladı .   01/11/1996     yılında     Kocaeli     SMMM    Odasında     meslek 

     stajına  başlayarak ,   2001  yılında   meslek  ruhsatını  almaya  hak  kazandı.

     KSMMMO   üyesi   olup,   10/10/2003  yılında kurduğu   Muhasebe    ve   Mali

     Müşavirlik    ofisinde    faaliyetlerine     halen    devam   etmektedir.     Ayrıca  

     2008  -  2010  yılları    arasında  KSMMMO  GEBZE   TEMSİLCİLİĞİ  YÖNETİM

     KURULU  ÜYELİĞİ  görevinde  bulundu.  Halen   çeşitli  dernek  ve  odalarda  

     faaliyetlerine devam etmektedir. Evli, Ebru Selen adında bir çocuk babasıdır. 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Neşe ALTUNTAŞ

      1981   yılı    KOCAELİ     GEBZE    doğumlu    olup,     ANADOLU    ÜNİVERSİTESİ 

    İŞLETME   BÖLÜMÜ mezunudur.

 

     

       Bir hizmet firması olmanın verdiği bilinçle hizmetlerini sunan

                        Muhasebe ve Müşavirlik Büromuz;

- Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma

  anlayışıyla hareket eder.

 

- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri

  hizmetleri sunar.

  

- Müşterilerinin  beklentilerinin  üzerinde  kalitede  hizmet  sunabilmek için kendini

  sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir. 

 

- Müşterilerine  sistemli  bir  şekilde  hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde

  hareket  eder  ve hizmet  süreci  içerisinde  meydana  gelebilecek  müşteri  talep

  değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.

  

- Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik

  büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin

  en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için danışmanlık verir. 

 

- Hızlı bir iletişim anlayışına sahip olan  büromuz mali mevzuttaki ve müşterilerinin

  faaliyet konularındaki gelişmeleri  günü  gününe  müşterilerine  ulaştırarak  tedbir

  alabilmelerini ve faaliyetlerini yönlendirebilmelerini sağlar.

 

- Müşterilerinin  mali mevzuat  konusundaki  sorularını  yanıtlamaya yönelik kapsamlı

   çalışmalar gerçekleştirerek danışmanlık hizmeti verir.

 

-Hizmet sürecinde herhangi bir problemin vukuu bulması halinde sorunun çözümünü

  müşteri ile sağlanan mutabakat doğrultusunda neticelendirilir.    

           

              

                                    Saygılarımla,

                                                         Mehmet ALTUNTAŞ

                         S.M.Mali Müşavir