PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

2021 yılı Asgari Ücret Rakamları Belli Oldu...

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

01.01.2021 / 31.12.2021 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET................................................3.577,50

SGK PRİMİ% 14 ..................................................500,85

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 .......................................35,78

GELİR VERGİSİ% 15 (*) .......................................187,82

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ .....................................268,31

DAMGA VERGİSİ% 0,759...................................... 27,15

KESİNTİLER TOPLAMI......................................... 751,60

NET ASGARİ ÜCRET (**)................................... 2.825,90

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET.................................................3.577,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***).....................554,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 ................71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET...........................4.203,56

 

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

 

01.01.2021 / 31.12.2021 NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET............................................... 3.577,50

SGK PRİMİ% 14.................................................. 500,85

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1....................................... 35,78

KESİNTİLER TOPLAMI......................................... 536,63

NET ASGARİ ÜCRET......................................... 3.040,87

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET ...............................................3.577,50

SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) .........................554,51

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 2....................................... 71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET........................... 4.203,56