PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Covid-19 Dönemi İşten Çıkarma Süreleri Uzatıldı..

4857 sayılı İş Kanunun geçici 10'uncu maddesinde belirtilen;

  • Fesih yasağı 17/3/2021 tarihine,
  • İşverenin, işçilerini ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17/03/2021 tarihine uzatılmıştır.     

 

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ

30/12/2020    tarihli    31350    sayılı    Resmî    Gazete’    de    yayımlanan   3344    numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

1- 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/01/2021 tarihinden 17/03/2021 tarihine,

2- İşverenin işçilerini ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17/01/2021 tarihinden 17/03/2021 tarihine, Uzatılmıştır.

Buna bağlı olarak, nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi de 17/3/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımla…