PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

2014 YILI KİRA GELİRİNİZİ BEYAN ETMEYİ UNUTMAYIN.!!!

 

 

 

          Bilindiği üzere; Maliye Bakanlığı son yıllarda kira geliri (GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI) elde eden gayrimenkul sahiplerini vergi ödemeleri konusunda çok sıkı takip etmektedir. Maalesef önceki yıllarda kira gelilerini beyan etmek istemeyenler yada nasıl beyan edeceğini bilmeyenler, Gelir İdaresi Başkanlığının ikametlerine gönderdiği cezalı tarhiyatlarla karşılaşmış ve hüsrana uğramışlardı.
         
         O zaman ki düşünceleri ve bahaneleri duyabiliyor gibiyim,
        
        -  Amaan...!!! nerden bulacaklar benim kira gelirimi, boşver niye vereyim ki, - diyenleri.
        
         Nerden bulacak ?
 
        Bu iki kelime eskiden anlamlıydı belki, ancak teknolojinin gelişmesi ve devletin bilgi işlem altyapısının oluşturulması sayesinde artık anlamsız hale geldi.
      
        Nasıl mı? Şöyle;
 
       Kira geliri elde edilen meskenlere ait Tapu İdaresi ve Belediyelerdeki kayıtlara artık tek tuş ile ulaşılabiliyor. Ayrıca konutlarda oturan kiracılara ilişkin muhtarlık kayıtları ve adres veri tabanından elde edilen bilgiler de tek tuşla tespit edilebiliyor. Bu durumda siz kiracılarınızdan elde ettiğiniz kiraya ilişkin beyanınızı vermediğinizde vergi dairesi beyan süresine kadar sizi bekliyor. Beyanname vermediniz mi? İşte o zaman vergi dairesi sizin adınıza re'sen beyanname düzenliyor ve cezalı olarak ikametinize vatan millet sakarya edebiyatı içeren nazik bir dille yazılmış bir yazı gönderiyor. Tabi bazen bu yazının içeriğinde beyana davet çağrısıda olabiliyor. Ancak vergi idaresi son zamanlarda beyana çağrı yapmadan adınıza vergi hesaplamış ve vergi dairesindeki borç hanenize vergi borcunuzu eklemişte olabiliyor. En acısıda sizin bundan hiç haberiniz olmuyor.
     
       Sizin ileride banka hesabınıza vergi dairesinden bloke geldiğinde, eyvah diyerek bankanıza koşuyorsunuz ki, iş işten geçmiş oluyor. Hesabınızdaki parayı blokeden kurtarmak ve ne olup bittiğini öğrenmek için vergi dairesine gidiyorsunuz.. Vergi dairesi kira gelirinden dolayı vergi ödemeniz olduğunu ve bu ödemeyi yapmadan hesabınızdaki blokenin kaldırılamayacağını söylüyor. Sizde paşa, paşa vergiyi vezneye ödüyorsunuz. Bloke kaldırma yazısını daireden alıp bankanın yolunu tutuyorsunuz.
 
       İşte bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kira geliri elde ediyorsanız mutlaka beyan verip vermeyeceğiniz konusunda bir mali müşavire danımada, vergi dairesince önceden hazırlanmış kira beyanıyla internetten araştırarak yada bağlı bulunduğunuz vergi dairenize sormanızda yarar var. Normalde ödeyeceğiniz vergi çok olmadığı halde beyanname vermediğinizde vergi dairesinin re'sen adınıza düzenlediği beyannamede belli vergisel indirimlerden de faydalanamıyorsunuz. Bu durum ise daha fazla vergi ödemenize ve de ayrıca beyanname vermemenizden dolayı da adınıza usulsüzlük cezası kesilmesine sebep oluyor. Gelin kira gelirinize ilişkin yükümlülüğünüzü 25 MART 2015 günü saat 24:00 'e kadar yerine getirin böylece kötü süprizlerle karşılaymayın.
 
 
 
 
 
 
 
 Aşağıda KONUT (Mesken) kira gelir elde edenlerin kafasında soru işareti oluşturan konularda açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.
 
 
 • 2014 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam konut kira geliri 3.300 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.
 • 2014 yılı için 3.300 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece konut kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.
 • Bu istisna sadece tek konut için uygulanacak olup birden fazla konut kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
 • Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.
 • Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi bu sistemden de faydalanamazlar.
 • Konut kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
 • Götürü gider yöntemini seçenlerin konut kira gelirinden 3.300 TL istisna düşüldükten sonra %25 oranında indirim uygulanır.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2014 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabileceklerdir.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri konut için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında gider olarak gösterebilirler.
 • Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler 01/01/2014-31/12/2014 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2015 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 •    > Konut kirası elde edip beyan vermeyen veya eksik beyan edenler 3.300 TL lik istisnadan yararlanamazlar.

   

 

 

 

 

 

 Aşağıda İŞYERİ kira gelir elde edenlerin kafasında soru işareti oluşturan konularda açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.

 

 • 2014 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 27.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.
 • Sadece işyeri kirası elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi bu sistemden de yararlanamazlar.
 • Bir işyerine birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu işyerinden elde edilen kira gelirden her bir ortağın hissesine düşen kira gelirinin 27.000 TL tutarı aşması halinde ayrı ayrı beyanname vermek zorundadırlar.
 • İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
 • Götürü gider yöntemini seçenlerin işyeri kira gelirinden %25 oranında indirim uygulanır. Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında indirim sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.
 • Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler 01/01/2014-31/12/2014 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2014 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 
 
 
 
 
 
Aşağıda hem İŞYERİ , hemde KONUT (Mesken) kira gelir elde edenlerin kafasında soru işareti oluşturan konularda açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.
 
 
 • Konut kira gelirinin 3.300 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2014 yıl için 27.000 TL'yi aşması halinde konut ve işyeri için beyanname verilmesi gerekmektedir.
 • Konut kira gelirinin 3.300 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2014 yıl için 27.000 TL'yi aşmaması halinde ise işyeri kira geliri beyan edilmeyip sadece konut kira geliri beyan edilecektir.
 • Eğer konut kira geliri 3.300 TL istisna tutarının altında ise konut kira geliri toplama dahil edilmeyecektir. İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
 • Götürü gider yönteminin seçilmesi halinde 3.300 TL konut istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.
 • Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında indirim sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.
 • Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler 01/01/2014-31/12/2014 dönemine ait beyana tabi kira gelirlerini 2014 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.

 

 

Adaletli ve hakkaniyetli vergi ödemeniz dileklerimle,
 
 
Mehmet ALTUNTAŞ
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir